Wednesday, December 3, 2014

Laporan Blog

1. Pendahuluan
 Mengapa blog perlu di gunakan untuk P & P Bahasa Melayu. Baca dari artikel/jurnal untuk rujukan ilmiah semasa menulis perenggan ini. Berikan contoh atau dapatan kajian yang telah di
baca berkenaan penggunaan blog dalam P & P.

2.   Manual Pembangunan Blog
eg. a. mendaftar akaun blog
b. Pemilihan template
c. Mengepos berita
dan lain lain

3. Masalah/Kekangan dalam pembangunan Blog

4. Cadangan berkaitan blog

5. Penghargaan

6. Penutup.

*Pastikan di cover tugasan di taipkan URL serta tajuk blog anda

Wednesday, November 26, 2014

Blog posting untuk PPD Besut

Blog posting untuk PPD Setiu

Blog posting untuk PPD Hulu Terengganu

Blog posting untuk PPD Kemaman

Blog posting untuk PPD Dungun

Blog posting untuk PPD Marang

Blog posting untuk PPD Kuala Terengganu

Poskan URL/address blog anda

e.g

123456  Hasnan Hassan
myclass012.blogspot.com
Tugasan : Blog

Anda perlu  membangunkan dan mereka bentuk sebuah Blog  untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) Bahasa Melayu.

A. Reka Bentuk
1. Daftar sebagai ahli blog myclass012 berserta foto anda
2. Daftar dan bangunkan blog individu anda
3. Pilih template yang sesuai
4. Tambah  aksesori yang bersesuai untuk blog anda

B. Isi kandungan
1. Pilih satu topik/subtopik
    (Jangka masa P & P di anggarkan  untuk 2 waktu (70 minit)
2. Poskan beberapa isi kandungan yang bersesuaian.
3. 1 video
4. Kuiz
5. Image yang berkaitan
6. Pautan luar yang berkaitan

C. Blog posting
Sekiranya anda telah membangunkan blog berkenaan, sila poskan
URL/address blog anda di myclass012.blogspot.com  mengikut kawasan PPD sekolah anda.


Friday, November 14, 2014

Selamat Datang

Blog untuk tugasan 'SGRM3113 Aplikasi Komputer dalam Bahasa Melayu'
Nov, 2014.