Wednesday, November 26, 2014

Tugasan : Blog

Anda perlu  membangunkan dan mereka bentuk sebuah Blog  untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) Bahasa Melayu.

A. Reka Bentuk
1. Daftar sebagai ahli blog myclass012 berserta foto anda
2. Daftar dan bangunkan blog individu anda
3. Pilih template yang sesuai
4. Tambah  aksesori yang bersesuai untuk blog anda

B. Isi kandungan
1. Pilih satu topik/subtopik
    (Jangka masa P & P di anggarkan  untuk 2 waktu (70 minit)
2. Poskan beberapa isi kandungan yang bersesuaian.
3. 1 video
4. Kuiz
5. Image yang berkaitan
6. Pautan luar yang berkaitan

C. Blog posting
Sekiranya anda telah membangunkan blog berkenaan, sila poskan
URL/address blog anda di myclass012.blogspot.com  mengikut kawasan PPD sekolah anda.


No comments:

Post a Comment