Wednesday, December 3, 2014

Laporan Blog

1. Pendahuluan
 Mengapa blog perlu di gunakan untuk P & P Bahasa Melayu. Baca dari artikel/jurnal untuk rujukan ilmiah semasa menulis perenggan ini. Berikan contoh atau dapatan kajian yang telah di
baca berkenaan penggunaan blog dalam P & P.

2.   Manual Pembangunan Blog
eg. a. mendaftar akaun blog
b. Pemilihan template
c. Mengepos berita
dan lain lain

3. Masalah/Kekangan dalam pembangunan Blog

4. Cadangan berkaitan blog

5. Penghargaan

6. Penutup.

*Pastikan di cover tugasan di taipkan URL serta tajuk blog anda